ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлав.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлав.
2014 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2 дугаар сарын 3-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд буюу сар шинийн баярын өдрүүдэд Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн байгууллагын хэмжээнд 5 хоногийн өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлан ажиллаж байна.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ