Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төвийн бүсийн албадын сургалт-зөвлөгөөн болж өнгөрлөө

Нэмэгдсэн: 2014-01-28

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төвийн бүсийн албадын сургалт-зөвлөгөөн болж өнгөрлөө
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл