ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
НҮБ-ийн Энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцоод ирсэн алба хаагчдыг шагнаж урамжуулав.
НҮБ-ийн Энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцоод ирсэн алба хаагчдыг шагнаж урамжуулав.

НҮБ-ийн Энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд тус байгууллагыг төлөөлөн оролцсон Шүүх эмнэлгийн шинжилгээнийн хэлтсийн шинжээч эмч, цагдаагийн дэслэгч Дугарсүрэнгийн Мөнхбат, Төв аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны шинжээч эмч, цагдаагийн дэслэгч Отгоны Болороо нарыг "Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ