ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.

Монгол Улсад Криминалистикийн шинжилгээний алба үүсэн байгуулагдсан өдрийг тохиолдуулан Увс аймгийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Бадамрагчаа, тус хүрээлэнгийн Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батмягмар, Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Соронзонболд, ахмад ажилтан, бэлтгэл хошууч Ц.Нямцандэлэг нарыг 2014 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр "Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр тус тус шагналаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ