ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.

Байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаанд оруулсан дэмжлэгийг өндрөөр үнэлж Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Дамбийгийн Дорлигжавыг 2014 оны  1 дүгээр сарын 2-ны өдөр  "Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ