ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүдэд зориулсан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулна.
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүдэд зориулсан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулна.

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод байлгах, олон нийтэд сурталчлан таниулах хүрээнд хэвлэл мэдээлэлийн байгууллагын ажилтнуудад байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах өдөрлөгийг  2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр буюу Даваа гарагт хүрээлэнгийн төв байранд зохион байгуулах  тул оролцох  ажилтнуудын мэдээллийг 51-266338, 99103996 дугаарын утсаар  бүртгэн авч байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ