ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Монгол Улсын тэргүүний барилгачин, хурандаа О.Жамъяангарав агсны нэрэмжит буудлагын тэмцээн явагдав.
Монгол Улсын тэргүүний барилгачин, хурандаа О.Жамъяангарав агсны нэрэмжит буудлагын тэмцээн явагдав.
Батлан хамгаалах болон Хууль сахиулах байгууллагуудын дунд зохиогдсон Монгол Улсын тэргүүний барилгачин, хурандаа О.Жамъяангарав агсны нэрэмжит буудлагын шилжин явах цомын тэмцээн 2013 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. 
Тэмцээнд Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний албаны Дотоод хяналт, сургалт, ёс зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Н.Ганбаяр, Зам тээврийн осол хэрэг хариуцсан тасгийн Зам тээвэр, осол хэрэг хариуцсан криминалистикийн шинжээч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Гэрэлчимэг нар оролцсон ба цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Гэрэлчимэг мөнгөн медаль хүртлээ. 
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ