ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулав.
Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулав.

Криминалистикийн шинжилгээний алба үүсч хөгжсөний 70 жилийн ойг угтан зохион байгуулах арга хэмжээний хүрээнд Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн алба хаагчдын дунд Гар бөмбөгийн тэмцээнийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж дараах баг, тамирчид /алба хаагчид/ шагналт байранд шалгарлаа.Үүнд:

Эрэгтэй:

1-р байр - Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний албаны баг

2-р байр - Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн баг

3-р байр - Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний хэлтсийн баг

Эмэгтэй:

1-р байр - Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны баг

2-р байр - Тусгай шинжилгээний хэлтэс, Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтэс,Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсийн баг

3-р байр - Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн баг тус тус шагналт байранд шалгарлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ