ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор шагнагдав.
Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор шагнагдав.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Тамгын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Жимбээгийн Мөнхбаатарыг "Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одон"-гоор шагнагдав.

2013 оны 10 дугаар сарын  29-ний өдөр

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ