ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ГХУСАЗЗ-ийн захиалгат “Эзэнгүй хоймор” драмын жүжиг үзэгчдийн хүртээл болж байна
ГХУСАЗЗ-ийн захиалгат “Эзэнгүй хоймор” драмын жүжиг үзэгчдийн хүртээл болж байна

Хүүхдүүдийн аавдаа хэлэх чин сэтгэлийн үгээ илэрхийлсэн “Аавдаа бичсэн захидал”-аас түүвэрлэн авч телевизийн цуврал нэвтрүүлэг, “Эзэнгүй хоймор” драмын жүжиг , жижиг товхимол эмхэтгэн гаргах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна. Жүжгийн анхны үзэгчид “Гэрбүлийнхүчирхийлэл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд орон нутгийн удирдлага,салбарыннийгмийн ажилтан, цагдаагийн алба хаагчдын үүрэг, оролцоо” аймгийн зөвлөгөөнд оролцогчид байлаа.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцож байгаа аймгийн ХДТ-ын уран бүтээлчид болон жүжгийн зохиолч С.Тогоомөнх /МУСТА/, найруулагч Ж.Батболд нартаа уран бүтээлийн улам их амжилтыг хүсье.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ