ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Дэлхийн Хот Улаанбаатар" нэвтрүүлэгт СБД-ийн ЗДТГ-ын Хот нийтийн, аж ахуйн тохижилт хариуцсан орлогч Л.Амарзаяа болон ЗДТГ-ын Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал нар оролцлоо.
"Дэлхийн Хот Улаанбаатар" нэвтрүүлэгт СБД-ийн ЗДТГ-ын Хот нийтийн, аж ахуйн тохижилт хариуцсан орлогч Л.Амарзаяа болон ЗДТГ-ын Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал нар оролцлоо.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ