ОХУ-ЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА.

Нэмэгдсэн: 2013-08-21

ОХУ-ЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА.
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл