ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХӨСҮТ-ийн захирал Л.Баттөр: Халдварын тоо зургадугаар сарын 18-наас тасралтгүй буурсан
ХӨСҮТ-ийн захирал Л.Баттөр: Халдварын тоо зургадугаар сарын 18-наас тасралтгүй буурсан

ХӨСҮТ-ийн захирал Л.Баттөр

- Монгол Улс дахь халдварын нөхцөл байдал
- Халдварт нөлөөлж буй хүчин зүйлс
- Шинэ эрсдэлүүд
- Бид юу хийж чадах вэ?

Сэтгүүлч О.Баярмаа

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ