ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
УУХҮЯ, АМГТГ болон аж ахуйн нэгжүүд хамтран шатахууны үнийн асуудлаар уулзалт хийж байна
УУХҮЯ, АМГТГ болон аж ахуйн нэгжүүд хамтран шатахууны үнийн асуудлаар уулзалт хийж байна

УУХҮЯ, АМГТГ болон аж ахуйн нэгжүүд хамтран шатахууны үнийн асуудлаар Төрийн ордонд уулзалт хийж байна. 

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ