ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Сэтгэлзүйг дэмжих” цахим сургалтыг зохион байгуулж байна
“Сэтгэлзүйг дэмжих” цахим сургалтыг зохион байгуулж байна

 Онцгой байдлын ерөнхий газраас төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын эмч-сэтгэлзүйч, эмнэлгийн зааварлагч, бүлгийн дарга нарын “Сэтгэлзүйг дэмжих” цахим сургалтыг зохион байгуулж байна.

 Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын сэтгэлзүйн бэлтгэлийг хангуулах, гамшгийн үед авах сэтгэлзүйн арга хэмжээний талаар мэдлэг өгөх зорилготой юм.  

Сургалтыг “Гэр бүл анхааралын төвд байгууллага”-ын сэтгэлзүйч Н.Рэнжмаа удирдан явуулж, алба хаагчдад гамшгийн хүчин зүйл ба хариу үйлдэх, стрессийн төрлүүд, шинж тэмдгүүд, гарах аргууд, гамшгийн үед авах сэтгэлзүйн арга хэмжээ сэдвээр мэдээлэл өгч байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ