ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Өнөөдөр Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ, мэдээллээр хангах орон тооны байнгын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн анхдугаар хуралдаанаа хийлээ.

Хуралдаанаар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 91-р тогтоолыг танилцуулан, тус ажлын хэсгийн ажиллах журам, ажлын хэсгийг мэдээ, мэдээллээр хангах журам зэргийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, ажлын хэсгийн Нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэнэсүрэн танилцуулав. Мөн аймгийн Засаг дарга, ажлын хэсгийн дарга О.Бат-Эрдэнэ нийт бүрэлдэхүүнд цаашид анхаарах асуудлаар үүрэг чиглэл өгчээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ