ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Аймгийн Онцгой комиссын наймдугаар сарын 31-ний өдрийн 15-р хуралдааны шийдвэрээр сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулан Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсролын байгуулагуудад дэмжлэг үзүүллээ.

Дундговь аймгийн хэмжээнд нийт 41 сургууль, цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тус бүр 150,000 мянган төгрөгийн мөнгөн тусламж болон эмчийн хэрэгцээнд тус бүр 50 ширхэг амны хаалтыг хангалтаар өгч буйг өнөөдөр аймгийн Засаг дарга, Онцгой комиссын дарга О.Бат-Эрдэнэ Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч А.Мөнхтуяад хүлээлгэн өгчээ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ