ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Та коронавируст халдвар /КОВИД-19/-аас сэргийлээрэй.
Та коронавируст халдвар /КОВИД-19/-аас сэргийлээрэй.

Та коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас урьдчилан сэргийлж шаардлагагүй тохиолдолд аль болох гадуур гарахгүй, олон нийтийн газраар явахгүй байх, гадуур гарсан тохиолдолд амны хаалт, бээлийг тогтмол хэрэглэж, бусадтай 2 метрээс багагүй зай бариарай.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ