ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шаардлага хангахгүй нэг удаагийн нийлэг уутыг нууцаар хил нэвтрүүлэхээр завджээ
Шаардлага хангахгүй нэг удаагийн нийлэг уутыг нууцаар хил нэвтрүүлэхээр завджээ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомтоор бараа бүтээгдэхүүнээ үнэн зөв, бүрэн мэдүүлэлгүйгээр, шаардлага хангахгүй 1 тн нийлэг, хальсан уутыг хууль бусаар улсын хилээр оруулахыг завдсан зөрчлийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас илрүүлэн хураан авлаа. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ