Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 03 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2020-04-20

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл