Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 01 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2020-04-20

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл