ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ӨМНӨГОВЬЧУУДАД 42000 ШИРХЭГ АМНЫ ХААЛТЫГ ХАНДИВЛАВ
ӨМНӨГОВЬЧУУДАД 42000 ШИРХЭГ АМНЫ ХААЛТЫГ ХАНДИВЛАВ

Дэлхийг түгшээж буй COVID-19 цар тахлыг эрсдэл багатай даван туулахад бид бүгдийн хамтын ажиллагаа, хариуцлага маш чухал.

БНХАУ-д коронавирусын тархалт нэмэгдэж байх үед МУ-ын Засгийн газар, хил залгаа Өмнөговьчууд өөрсдийн боломж нөөцөө дайчлан хандив дэмжлэг үзүүлсэн.

Тэгвэл өнөөдөр /2020-04-15/ БНХАУ-ын Баяннуур хотоос хил залгаа Өмнөговьчуудад 42000 ширхэг нэг удаагийн амны хаалтыг хандивлалаа. Түүнээс 12000 ширхэгийг Гашуун сухайт хилийн боомтод хүлээлгэн өгчээ. Энэхүү маскыг хил боомт болон нэн тэргүүнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдад хуваарилж өгөх юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ