ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй 3068 ширхэг тоглоомыг хураав
Эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй 3068 ширхэг тоглоомыг хураав

Энэ сарын 10-ны өдөр Замын-Үүд боомтоор гарал үүсэл тодорхойгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй 22 хайрцаг /3068 ширхэг/ үлээдэг тоглоомыг хууль бусаар улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан зөрчлийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас илрүүлэн хураан авчээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ