Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 527 иргэн үйлчлүүлжээ

Нэмэгдсэн: 2020-03-31

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр энэ сарын 16-30-ны өдрүүдэд 527 иргэн үйлчлүүлж, албан бичиг, өргөдөл гомдол өгчээ. Үүнээс хариутай 340 албан бичгийн 172, 22 өргөдөл гомдлын 11-ийг тус тус шийдвэрлэж, үлдсэн нь хяналтын шатанд байна. Албан бичгийн 50 хувь нь ЭИХХЦХГ, ДБХГ-т хандаж ирүүлсэн бол өргөдөл гомдлын 73 хувь нь ЭИХХЦХГ болон Тамгын газарт хандсан байна.

Коронавируст халдвараас сэргийлэн Зөвлөгөө мэдээллийн төвд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж байгаа бөгөөд тус төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдэд гарын авлага, зөвлөмж тарааж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл