КОРОНАВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД ТАВАНТОЛГОЙ КОМПАНИ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ

Нэмэгдсэн: 2020-02-20

КОРОНАВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД ТАВАНТОЛГОЙ КОМПАНИ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улс орон даяар зохион байгуулж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хэсэгчлэн шилжээд байгаа юм. Аюулт өвчнөөс сэргийлэхэд иргэд аж ахуйн нэгж хүн бүрийн үүрэг оролцоо чухал бөгөөд аймгийн Онцгой комиссоос уул уурхайн компаниудад дэмжлэг үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхитэй оролцохыг хүссэн. Орон нутгийн өмчит Тавантолгой ХК нь аймгийн Онцгой комиссын хүсэлтийг бүрэн биелүүлж 82 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. Аймгийн хэмжээнд нэн хэрэгцээтэй хамгаалах хэрэгсэл эм бэлдмэлийг авах юм.
#Баярлалаа_Tавантолгой_ХК
#Коронавирусээс_урьдчилан_сэргийлье
#Өмнөговь_аймгийн_Онцгой_комисс

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл