ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧИЛДЭГ ГАЗРУУДЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ШӨНИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА
АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧИЛДЭГ ГАЗРУУДЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ШӨНИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

       Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/107 тоот захирамжийн дагууСонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байцаагчид архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий баар, караоке, ресторан, кафены цагийн хуваарьт шөнийн шалгалт хийж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ