ӨРХ ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Нэмэгдсэн: 2020-01-17

ӨРХ ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2020 оныг "Өрх, гэр бүлийн хөгжлийн жил" болгон онцолсон. Аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг "Өрх, гэр бүлийн хөгжлийн жил"-д хийх ажлуудаа төлөвлөв.
Ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна
1500 ажлын байр бий болгоно
500 зорилтот өрхийн хөгжлийн түвшинг ахиулна
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл