Баярын өдрүүдэд 345 албан хаагч ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2019-12-31

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шуурхай жижүүр томилон, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэн байнгын бэлэн байдалд ажиллаж байна. Энэ сарын 30, 31, нэгдүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд Мэргэжлийн хяналтын 345 албан хаагч ажиллана. Үүнээс гадна “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолийн хэрэгжилтэд НМХГ, МХЕГ-ын албан хаагчид 24 цагаар хяналт тавин ажиллаж байна.

МХЕГ-ын шуурхай жижүүр 51+263072,

НМХГ-ын шуурхай алба 7012-8012

Та бүхэн Сайхан баярлаарай. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл