ТУРКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАХ АГЕНТЛАГ ТИКА-ГИЙН УЛААНБААТАР ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА СИБЭЛ ГҮНЭЙТЭЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Нэмэгдсэн: 2019-11-29

ТУРКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАХ АГЕНТЛАГ ТИКА-ГИЙН УЛААНБААТАР ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА СИБЭЛ ГҮНЭЙТЭЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Туркийн Хамтын ажиллагааны зохицуулах агентлаг ТИКА-гийн Улаанбаатар дахь хөтөлбөр зохицуулах газрын дэд дарга Сибэл Гүнэйтэй албан уулзалт хийлээ.
Албан уулзалтаар Туркийн Хэрэглэгчийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хэрэглэгчийн асуудлаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар харилцан санал солилцлоо.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

Санал болгож байна
2019-11-04 15:24:07

2019-11-04 15:22:41

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл