Махны үйлдвэрүүдэд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийн 60 орчим хувийг арилгуулжээ

Нэмэгдсэн: 2019-11-20


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл