Нэмэгдсэн: 2019-10-14

Хэрэглэгч ямар эрхтэй вэ?”. Хэрэглэгчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хэрхэн гомдол, мэдээллээ гарган шийдвэрлүүлэх талаарх мэдээллийг тоймлон танилцуулж байна.


УТАС: 1800-1284
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Санал болгож байна
2019-11-04 15:24:07

2019-11-04 15:22:41

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл