Орон сууцанд байрладаг хоолны газруудын газын хэрэглээ дэлбэрэлт үүсгэх эрсдэлтэй түвшинд байна

Нэмэгдсэн: 2019-10-09


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл