Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 07 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-09-05

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл