Улсын хэмжээнд 35 станцад гамма цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилтийг өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг

Нэмэгдсэн: 2019-08-23


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл