“ДЭГЛИЙ ЦАГААН" НИСЭХ БУУДЛЫН ЯВГАЛАХ ЗАМЫГ АШИГЛАЛТАНД ХҮЛЭЭН АВЛАА

Нэмэгдсэн: 2019-07-31

Улсын төсвийн 500 сая төргөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Увс - АЗЗА” ТӨХК-ний гүйцэтгэсэн “Дэглий цагаан" нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөлийг Улсын комисс байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа.

Явгалах замын өргөтгөл хийгдсэнээр уг нисэх  буудлын хүчин чадал нэмэгдэж дунд оврын агаарын хөлөг , тийрэлттэй хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг хүлээн авах бүрэн боломжтой болж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл