ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ажил олгогчдын зөвлөгөөн зохион байгууллаа
Ажил олгогчдын зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд нийт 3000 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн судалгаа бий. Тэгвэл дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон өнөөдөр салбар бүрээс төлөөлөл болгож нийт 120 аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд болооод санхүүгийн мэргэжилтнүүдийг оролцуулан “Ажил олгогчдын зөвлөгөөн” зохион байгуулсан юм.

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, ажиллагсадынхаа нийгмийн баталгааг хангах, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэхэд олон жил тууштай үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч байгууллагуудын төлөөлөл өнөөдөр чуулж асуудлаа хэлэлцлээ.

Зөвлөгөөнөөр нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдол, хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт болон шинээр нэвтрүүлж буй гар утасны апплейкшн, тоон гарын үсгийн тухай танилцууллаа.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ