ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Эх хэл соёлоо дээдэлье” аяны хаалт боллоо
“Эх хэл соёлоо дээдэлье” аяны хаалт боллоо

         Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын монгол хэл, бичгийн мэдлэг, чадварыг ахиулах, монгол хэл, бичгийн багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, багш нарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сурагчдын монгол уламжлал, ёс заншлаа дээдлэн хүндэтгэж, эх хэлээрээ бахархах үзэл бүхий иргэн болж төлөвшүүлэх зорилготой “Эх хэл соёлоо дээдэлье” сарын аяны хаалт өнөөдөр 42-р сургууль дээр боллоо.   

“Миний эх хэл ” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан

1-р бүс9-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Г.Мандухай

2-р бүс42-р сургуулийн 11б ангийн сурагч А.Ундрал

3-р бүсИЦ 2-р ахлах сургуулийн 11ё ангийн сурагч Ц.Мягмарсүрэн

4-р бүсТольт сургуулийн 11а ангийн сурагч Ч.Тамир

“Би эх хэлээрээ зөв, түргэн уншдаг” уншлагын уралдаан

1-р бүс12-р сургуулийн 8а ангийн сурагч Батцэцэг

2-р бүс106-р сургуулийн 8а ангийн сурагч Р.Номинжин

3-р бүс76-р сургуулийн 8в ангийн сурагч А.Энхжин

4-р бүсЧандмань сургуулийн 8а ангийн сурагч Т.Баасан

Эх хэлний шалгалт /сурагчдын дунд/

1-р бүс65-р сургуулийн Л.Энхцэцэг багштай 7б анги

2-р бүс106-р сургуулийн Н.Туяа багштай 7б анги

3-р бүс76-р сургуулийн Б.Алтантуяа багштай 7д анги

4-р бүсТольт сургуулийн Л.Дэлгэрмаа багштай 7а анги

“Бид ангиараа цэвэр бичигтэн” /анги нийтээрээ/

1-р бүсИЦ 1-р ахлах сургуулийн Т.Баярмаа багштай 6в анги

2-р бүс107-р сургуулийн С.Пүрэвсүрэн багштай 6д анги

3-р бүс105-р сургуулийн Д.Мөнгөнтуяа багштай 6г анги

4-р бүсТольт сургуулийн Б.Болормаа багштай 6а анги

Эх хэл бичгийн шалгалт /багш нарын дунд/

1-р бүс65-р сургуулийн багш Н.Бат-Өлзий

2-р бүс106-р сургуулийн багш П.Энхтуяа

3-р бүс104-р сургуулийн багш Х.Болорцэцэг

4-р бүсГэрэлт ирээдүй сургуулийн багш Ж.Алтанчимэг

Кино бүтээлийн шагнал

1-р бүсШ.Сарантуяа захиралтай 62-р сургууль

2-р бүсП.Энхчимэг захиралтай 106-р сургууль

3-р бүсХ.Баяржаргал захиралтай 76-р сургууль

4-р бүсХО СОН ХЕ захиралтай Гэрэлт ирээдүй

Тэргүүний сургууль шалгаруулах

1-р бүсЧ.Хишигмаа захиралтай 65-р сургууль

2-р бүсП.Энхчимэг захиралтай 106-р сургууль

3-р бүсХ.Баяржаргал захиралтай 76-р сургууль

4-р бүсХО СОН ХЕ захиралтай Гэрэлт ирээдүй


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ