“Хүнсний аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр сургалт хийв

Нэмэгдсэн: 2019-05-17

МХЕГ-ын ХАБХААХГ-аас “Хүнсний аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт сургалтыг нийслэл, дүүрэг, аймаг, орон нутгийн хүнсний чанар, стандартын хяналтын  улсын байцаагчдыг хамруулан цахим болон танхимын хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Хуванцар савны дэлхийн үйлдвэрлэлтийн орчин үеийн чиг хандлага, хүнсний бүтээгдэхүүнд хэрэглэж байгаа сав баглаа боодлын материал, Химийн бодисын сав баглаа боодол болон зориулалтын бус хуванцар савны нөлөөлөл, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв. Мөн шинэчлэгдэн батлагдсан Мэргэжлийн хяналт, шалгалтын ерөнхий шаардлага стандарт, Зөрчлийн тухай хууль, ЗШШТХ-ийг хэрэгжүүлэхэд улсын байцаагчдад тулгарч буй болон цаашид анхаарах асуудал, Хяналт шалгалтын объектийн эрсдэлийн төлөв байдлын талаар холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээлэл өгчээ. Сургалтад хамрагдсан улсын байцаагчид сургалтаар өгөгдсөн мэдээлэл, хичээл, хяналт шалгалтын үйл ажилллагаанд тулгардаг асуудлаар тодруулга, зөвлөгөө авсан байна.  

Түүнчлэн Хүүхдийн баярын урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад анхаарах асуудал, ААН-д зөвлөмж сэрэмжлүүлэг өгөх, Органик хүнсний сарын аяны хүрээнд хийгдэх тандалт судалгааг хэрхэн хийх талаар чиглэл өгөв.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл