Гранд мед эмнэлэгт цацрагийн хэмжилт, баталгаажуулалт хийв

Нэмэгдсэн: 2019-05-17

НМХГ-аас “Гранд мед” эмнэлэгт шинээр суурилагдсан шүдний рентген аппаратын аюулгүй ажиллагаа, рентген кабинетын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг шалгажээ. Мөн ажлын байранд цацрагийн хэмжилт хийж, цацрагийн аюулгүйн үнэлгээг баталгаажуулан, цаашид цацрагтай ажиллагсдыг цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулах талаар байгууллагын удирдлагад үүрэг даалгавар өгчээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл