ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 4-Р ХОРОО СУРГУУЛЬТАЙ БОЛНО
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 4-Р ХОРОО СУРГУУЛЬТАЙ БОЛНО

Сонгинохайрхан дүүргийн 4-р хороо 7600 гаруй иргэнтэй ч ерөнхий боловсролын сургуульгүй. Харин энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 640 хүүхдийн суудалтай сургууль баригдахаар боллоо. Их нарангийн 18, 19-р гудамжинд баригдах уг сургуулийн ажилтай холбоотойгоор газар чөлөөлөлтийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд дуусах шатандаа явж байна.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ