Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын удирдах албан тушаалтнууд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2019-05-15

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Х.Булгаагийн 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан хуваарийн дагуу тус газрын удирдах албан тушаалтнууд нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж  мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч  байна.

2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өглөөний 05:00 цагаас 8:00 цагийн хооронд  Эрдэмтранс ХХК, Атибус ХХК, Автотерминал трейд ХХК,  Блюбус ХХК-иудын дулаан зогсоол, засварын байр, угаалгын цэг болон үйлчилгээнд ажиллах 221 тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж, гэрэл дохио, чиглэлийн урд, хойд болон хажуугийн хаяг, гадна болон дотор цэвэрлэгээ хийсэн байдал, суудлын бүрээс, жолоочийн ажлын хувцас зэрэгт үзлэг шалгалт хийсэн бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллагууд тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж, угаалга цэвэрлэгээг сайжруулан ажиллаж байна.

Энэхүү хяналт, шалгалт батлагдсан хуваарийн дагуу тогтмол хийгдэх бөгөөд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж  ахуйн нэгж,  байгууллагууд  хамрагдана.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл