ГИХАЭГ-ын удирдлага манай улсад ажиллаж амьдарч буй БНСВУ-ын иргэдтэй уулзлаа

Нэмэгдсэн: 2013-06-25

ГИХАЭГ-ын удирдлага манай улсад ажиллаж амьдарч буй БНСВУ-ын иргэдтэй уулзлаа
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл