Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 04 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-05-07

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл