Цагийн байдалтай танилцлаа

Нэмэгдсэн: 2019-04-24

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй ''Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль'' өнөөдөр эхэллээ. Тус сургуулийн хүрээнд өгөгдсөн цагийн байдалтай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт байрлаж буй ажлын штаб танилцлаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл