НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ /2019.03.15-21/

Нэмэгдсэн: 2019-03-25

НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ /2019.03.15-21/

 Өнгөрөгч 7 хоногт Монгол Улсын агаарын замаар ниссэн нийт нислэгийн тоо 2847.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл