Сургуулийн орчин дахь хүнсний дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ.

Нэмэгдсэн: 2019-03-20

Санал болгож байна
2019-11-04 15:24:07

2019-11-04 15:22:41

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл