Барилгын хогийг цэвэрлүүлэв

Нэмэгдсэн: 2019-03-13

Иргэдийн гаргасан гомдлын мөрөөр Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Прокурорын ажилтны орон сууцны дэргэд баригдаж буй 4 давхар оффиссын зориулалттай барилгын ажлын үед гарсан барилгын хог хаягдлыг холбогдогч эздээр нь цэвэрлүүлж, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцов.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл