Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 01 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-02-22

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 01 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл