Улсын байцаагчдын нэгдсэн сургалт зохион байгуулав

Нэмэгдсэн: 2019-02-14

Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчдын нэгдсэн сургалтыг энэ сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Сургалтанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчид, Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн дарга, Прокурорын газрын хяналтын прокурор, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, ОХБЦГХЗахиргааны улсын байцаагчид, 19 сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид оролцож байгаль орчны хяналт, зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны талаар дадлага ажил хийжээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл