Зорчигч тээврийн компаниудын төлөөлөл, жолооч нартай уулзав

Нэмэгдсэн: 2019-02-14

Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын газар, Автотээврийн төв, Замын цагдаагийн тасгийн удирдлагууд болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Газрын Од”, “Цэнгэл-Транс” компаниудын төлөөлөл, жолооч нар хамтран уулзалт зохион байгуулав.

Уулзалтаар “Газрын Од”, “Цэнгэл-Транс” компанийн зорчигч тээврийн автобусны жолооч нар автобусандаа илүү ачаа ачиж тээвэрлэдэг зөрчлийг арилгуулах, хууль бусаар ачаа тээвэрлэсэн тохиолдолд эрхийг нь түдгэлзүүлэх талаар шийдвэр гаргажээ. Мөн автобусаар зорчигчдод ачааны зөвшөөрөгдөх хэмжээг хэтрүүлэхгүй байхыг сануулж байхаар болсон байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл